[Chính thức] Trang web tuyển dụng nhân viên làm thêm - bán thời gian Nhà máy thực phẩm dành cho seven-eleven

17 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Kanto region
17 kết quả Hiển thị từ 1 đến 17 kết quả

プライムデリカ株式会社 相模原第二工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.2 Factory

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên

プライムデリカ株式会社 相模原第二工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.2 Factory

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên

プライムデリカ株式会社 相模原第二工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.2 Factory

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,235 Yên trở lên

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

タワーベーカリー株式会社

TOWER BAKERY Co., Ltd.

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội

タワーベーカリー株式会社

TOWER BAKERY Co., Ltd.

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

株式会社ヒガシヤデリカ 東松山工場_11101

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,015 Yen)

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội

プライムデリカ株式会社 相模原第一工場

PRIME DELICA, CO., LTD. Sagamihara No.1 Factory

Gửi hàng, phân loại hàng

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,015 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 1,015 Yen)

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Bảo hiểm xã hội

株式会社セキグチデイリー

SEKIGUCHI DAILY CO.,LTD.

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 840 Yen)

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp

株式会社武蔵野 埼玉麺工場_10506

MUSASHINO CORPORATION SAITAMAMEN FACTORY

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

株式会社武蔵野 埼玉麺工場_10506

MUSASHINO CORPORATION SAITAMAMEN FACTORY

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

株式会社武蔵野 埼玉麺工場_10506

MUSASHINO CORPORATION SAITAMAMEN FACTORY

Gửi hàng, phân loại hàng

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại Cấp đồng phục Có hưởng lương Có phụ cấp làm thêm giờ Có thể đi làm bằng ô tô Có thể đi làm bằng xe máy Có thể đi làm bằng xe đạp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm lao động

わらべや日洋株式会社 デザート工場

Warabeya Nichiyo Co., Ltd Dessert Plant

Sản xuất và kinh doanh thực phẩm

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,229 Yên trở lên